Norrlands universitetssjukhus.
Norrlands universitetssjukhus.

Vårdförbundets strejk påverkar patienter i hela norra sjukvårdsregionen

2024-06-04 11:00

Vårdförbundets strejk vid Norrlands universitetssjukhus påverkar invånare och patienter i Västernorrland och i hela den norra sjukvårdsregionen. Vårdkedjan för patienter med cancer riskerar att bli avbruten och den minskade operationskapaciteten som strejken medför skapar längre väntetider.

Sommarplaneringen är svår i vanliga fall men extra utmanande i år. Under våren har en övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad för Vårdförbundets medlemmar rått i samtliga regioner i Sverige.

Idag startar även en strejk för delar av Vårdförbundets vårdpersonal på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som får en stor påverkan och konsekvenser för vården i hela norra Sverige.

Stora konsekvenser regionalt

– Konsekvenserna är många, både lokalt, regionalt och nationellt. Våra svårt sjuka patienter riskerar att få en försämrad vård då hela vårdkedjan i norra Sverige påverkas – från att du söker vård till diagnostik och behandling, säger Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Strejken från Vårdförbundet påverkar invånare över hela den norra sjukvårdsregionen. Regionernas analys visar att en strejk kan leda till att patientvård försenas eller tillfälligt avbryts.

Fokus på patientsäkerheten

– Bemanningen under sommaren är för oss alla utmanande att lösa och vården är ansträngd. Vårt främsta fokus ligger i att behålla patientsäkerheten och att samtidigt ge alla medarbetare deras välförtjänta semester. Tyvärr ser vi att Vårdförbundets strejk riskerar påverka stora patientgrupper och även vår gjorda sommarplanering.

Strejken innebär för Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus som har patienter från hela Norrland bland annat förlängda ledtider och minskat antal vårdplatser för denna redan utsatta grupp.

Konflikten innebär också en påtaglig minskning av operationskapaciteten för ortopedisk kirurgi på Norrlands universitetssjukhus. Det påverkar i sin tur hela norra sjukvårdsregionen. Det gäller allt från frakturkirurgi till akut ryggkirurgi på både barn och vuxna.

Fakta om norra sjukvårdsregionen

Norra sjukvårdsregionen är en sjukvårdsregion som omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands län. Befolkningen inom regionen uppgår till 902 000 invånare. Norra sjukvårdsregionens universitetssjukhus ligger i Umeå och ger specialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen och nationell specialiserad vård inom flera områden.


Tillbaka till toppen