Lex Maria-anmälningar

Här publiceras de händelser som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Kontaktuppgifter till den chefläkare som har mer information om ett specifikt ärende finns på respektive sida.

Prenumerera med RSS

  • Publicerad: {{filter.Name}}
  • Kategori: {{filter.Name}}

{{PageList.TotalItemCount}} {{LangManager.Translate("/labels/newsitem")}} {{PageList.TotalItemCount}} {{LangManager.Translate("/labels/news")}}


Tillbaka till toppen