Logotyp och grafisk profil

Region Västernorrlands visuella identitet beskrivs och styrs av den grafiska manualen

Den grafiska manualen beskriver Region Västernorrlands visuella identitet och innehåller riktlinjer för hur den ska användas.

Den grafiska manualen innehåller även information om typsnitt, färger, bildhantering, mallar för trycksaker och annonser med mera.

Region Västernorrlands visuella profil (pdf)

Kontaktuppgifter, kommunikationsavdelningen

Telefonnummer: 0611-800 00
E-postadress: support.grafiskform@rvn.se

Logotyper för nedladdning

 


Tillbaka till toppen