Flygfoto över Örnsköldsviks sjukhus

För våra hyresgäster

Som hyresgäst vänder du dig i första hand till vår kundtjänst. De lotsar ditt ärende vidare till fastighetsdrift eller till den enhetschef eller hyressamordnare som ansvarar för din fastighet. 

Kundtjänst för fastighetsärenden

Den dagliga tillsynen och löpande skötsel av regionens fastigheter sköts av intern drift. De ansvarar också för att åtgärda fel i fastigheterna.

Vänd dig till kundtjänst för att felanmäla eller för ärenden som du vill skicka till din enhetschef. Kundtjänst skickar ditt ärende vidare så det hamnar rätt.

Du kan också få hjälp med akuta ärenden under jourtid. 

Kontakt, telefonnummer: 0611-801 00

Interna kunder kan också anmäla ärenden till kundtjänsten via intranätet.

Frågor om fastighetsförvaltning och hyresförhållanden

Våra hyressamordnare och enhetschef ansvarar för kundkontakter i länet. Du hittar kontaktinformation och vem som ansvarar för respektive fastighet längre ned på sidan.

Enhetschefen ansvarar för fastighetens funktion och att den enskilda lokalen uppfyller dina förväntningar som hyresgäst. Enhetschefen hanterar också förändringar i tekniska system eller funktioner som kräver utredning eller analys och ansvarar för det långsiktiga planerade underhållet av fastigheterna inom sitt förvaltningsområde. 

Ny lokal eller förändrad yta

Kontakta din hyressamordnare när du:

 • behöver mer yta
 • behöver mindre yta
 • behöver en ny lokal
 • behöver avveckla din nuvarande lokal

Hyresförhållande

Kontakta din hyressamordnare när du undrar:

 • Vilken hyra betalar jag?
 • Hur stor yta hyr jag?
 • Vad ingår i hyran?

Anpassa, bygga om eller renovera

Kontakta kundtjänst när du:

 • behöver anpassa och bygga om lokalen
 • behöver renovera/underhålla lokalen
 • vill förändra de tekniska installationerna
 • har fått en större vattenskada eller annan plötslig och oförutsedd större skadehändelse i lokalen

Frågor om funktion - säkerhet, tillgänglighet, energi med mera

Kontakta kundtjänst när du har frågor om:

 • säkerhet och myndighetskrav avseende brand, skalskydd, elanläggningar med mera
 • tillgänglighet för funktionshindrade
 • inomhusklimat och -miljö
 • till lokalen hörande utemiljö
 • parkeringar 
 • hur vi aktivt kan minska lokalens energiförbrukning

Ansvarsfördelning hyresgäst - hyresvärd

Ansvarsfördelningen över vad som ingår eller inte ingår i hyran beskrivs i ditt hyreskontrakt och eventuell gränsdragningslista som är bilagd hyreskontraktet. Regionen verksamheter hittar också gränsdragningslistan på intranätet. 

Kontaktuppgifter till hyressamordnare

Elin Nordström, hyressamordnare Medelpad 

Telefonnummer: 060-18 48 66
E-postadress: elin.nordstrom@rvn.se

Jenny Nordkvist, hyressamordnare Ångermanland 

Telefonnummer: 0611-803 25
E-postadress: jenny.nordkvist@rvn.se 

Kontaktuppgifter till enhetschefer

Rickard Norlin, enhetschef Sollefteå/Härnösand

Mobilnummer: 072-716 12 25
E-postadress: rickard.norlin@rvn.se

Jenny Svensson, enhetschef Sundsvall 

Mobilnummer: 070 246 06 64 
E-postadress: jenny.svensson@rvn.se 

Peter Boström, tf. enhetschef Örnsköldsvik

Mobilnummer: 070-335 49 56
E-postadress: peter.bostrom@rvn.se


Tillbaka till toppen