Byggarbetsplats med lyftkranar

Aktuella byggprojekt

Region Västernorrland är en av länets större beställare av byggtjänster. Ny-, till- och ombyggnader av regionens lokaler, mer omfattande fastighetsunderhåll och energieffektivisering drivs som projekt där Byggprojektenheten är ansvarig.

Mindre projekt drivs i regel tillsammans med konsulter och entreprenörer genom upphandlade ramavtal. 

Större projekt upphandlas normalt i specifika projektupphandlingar. 

Sök upphandlingar inom fastighetsområdet bland aktuella upphandlingar

Regionen lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor. Under ett normalår investerar regionen 150–200 millioner kronor i byggprojekt.

Planerade byggprojekt

  • Operationscentrum, Örnsköldsviks sjukhus
  • Hälsocentral, Själevad
  • Vårdlokaler, Nacksta

Pågående projekt

Nyligen avslutade projekt

  • Operationscentrum Sundsvalls sjukhus
  • Ambulansstation, Örnsköldsvik

Förteckningen ovan avser investeringsprojekt med budgeterad kostnad från 5 millioner kronor och större.

Projektorganisation

Lena Brundin, projektchef

Telefonnummer: 070-377 67 55
E-postadress: inga-lena.brundin@rvn.se


Tillbaka till toppen