Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Byggarbetsplats med lyftkranar

Aktuella byggprojekt

Region Västernorrland är en av länets större beställare av byggtjänster. Ny-, till- och ombyggnader av regionens lokaler, mer omfattande fastighetsunderhåll och energieffektivisering drivs som projekt där Byggprojektenheten är ansvarig.

Mindre projekt drivs i regel tillsammans med konsulter och entreprenörer genom upphandlade ramavtal. 

Större projekt upphandlas normalt i specifika projektupphandlingar. Du hittar länk till aktuella upphandlingar på sidan "Upphandling och inköp". 

Regionen lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor. Under ett normalår investerar landstinget 150 – 200 mkr i byggprojekt.

Planerade byggprojekt

 • Endoskopin ombyggnad, Sundsvalls sjukhus
 • Ljus och sår ombyggnad, Sundsvalls sjukhus
 • Psykiatri avd 51 ombyggnad, Sundsvalls sjukhus

Pågående projekt

 • Operationscentrum Sundsvalls sjukhus
 • Solel Sundsvalls sjukhus
 • Energieffektiviseringar, flera platser i länet
 • Ställverksbyte stn E, Sundsvalls sjukhus
 • Ambulansstation, Örnsköldsvik
 • Parkeringsplatser, Sundsvalls sjukhus
 • Destruktionsanläggning för lustgas, Örnsköldsviks sjukhus

Nyligen avslutade projekt

 • RPK förhandlingssal mm, Sundsvall
 • Barnmottagningen ombyggnad Örnsköldsviks sjukhus

Förteckningen ovan avser investeringsprojekt med budgeterad kostnad från 2-5 mkr och större.

Projektorganisation

Byggprojekt

Jan Bergqvist, porträtt
Projektchef 073-271 37 27 jan.bergqvist@rvn.se