Äldre man i rullstol och vårdpersonal ler mot varandra. Den äldre mannen håller i en surfplatta.

Framtidens vårdinformationsstöd

Region Västernorrland kommer att införa ett nytt IT-stöd i vården. Som det ser ut nu ska stora delar börja användas under våren 2025. Målet är att vårdinformationsstödet ska bidra till en effektivare och säkrare vård för patienterna och vara ett smidigare arbetsverktyg för medarbetarna. Vi arbetar tillsammans med åtta andra regioner och satsningen är en av de största IT-investeringarna någonsin i svensk hälso- och sjukvård.

Hur tas vårdinformationsstödet fram?

Region Västernorrland samarbetar med regionerna Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Örebro, Blekinge och Halland. Regionerna samverkar om att göra en gemensam utformning av vårdinformationsstödet Cosmic, men också om hur det ska införas, underhållas och utvecklats. Totalt cirka 60 000 vårdanställda berörs och förändringen omfattar en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Hur påverkas jag som invånare och patient?

Efter att Cosmic är infört kommer du inte att behöva upprepa samma grundläggande uppgifter för flera vårdgivare. Målet är att det nya vårdinformationsstödet också ska öka patientsäkerheten. Det blir dessutom lättare för vårdpersonalen att få en överblick kring din vård.

- Personalen får en bra grund för bedömningar och fortsatt behandling. Särskilt för våra mest sjuka patienter som har flera sjukdomar kommer det här att vara värdefullt, säger Jonas Rudenstam, överläkare i anestesi och intensivvård samt ledamot i styrgruppen för FVIS-programmet RVN, som arbetar för att införa det nya vårdinformationsstödet.

Profilbild Jonas Rudenstam
Jonas Rudenstam

För medarbetarna i vården ska det bli mindre administration, lättare att planera och hitta information samt bättre stöd för att fatta beslut. Det nya vårdinformationsstödet ska också fungera som en bas för att hela tiden kunna utveckla vårdverksamheten och ge underlag till forskning.

Varför gör vi det här?

Orsaken till att vi gör den här förändringen är att de gamla systemen inte går att utveckla längre. Det finns också ett behov av att digitalisera mer inom vården. Ett skäl till detta är att andelen äldre i befolkningen kommer att öka. Det innebär ett ökat vårdbehov som behöver mötas. Det blir färre i arbetsför ålder som kan betala skatt och genom digitaliseringen kan man spara tid och administration som i sin tur gör att vårdpersonalen kan ägna mer tid till patienterna. 

- Cosmic gör det möjligt att utveckla och förbättra vården och är en helhetslösning som kommer att ersätta flera av de system som finns i dag. Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till en säker, god och jämlik hälso- och sjukvård för invånare i regionen, säger Anders Sylvan, tf hälso- och sjukvårdsdirektör samt ordförande för FVIS-programmet RVN.

Profilbild på Anders Sylvan
Anders Sylvan

I filmen nedan får du en snabb sammanfattning av målen för det nya vårdinformationsstödet.

Textad version av filmen - Framtidens vårdinformationsstöd

Syntolkad version av filmen - Framtidens vårdinformationsstöd

 

Kontakta FVIS-programmet

E-postadress: fvisprogrammet@rvn.se

 


Tillbaka till toppen