Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

God och nära vård i Västernorrland

Region Västernorrland och Sveriges regioner står tillsammans inför en omställning inom svensk sjukvård. Målet är en god och nära vård: en samordnad och personcentrerad vård nära patienten som ges på rätt vårdnivå och samtidigt är ekonomiskt hållbar över tid.

Sverige har stakat ut en ny väg för svensk hälso- och sjukvård. Framför allt är det den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna, med en större andel äldre och kroniskt sjuka i befolkningen och en lägre andel i arbetsför ålder, som gör att en utveckling av vården är nödvändig.

Samordnad och centrerad vård runt patienten

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Att vården ska finnas nära, behöver inte betyda geografiskt nära. Vi drar nytta av modern digital teknik och fokuserar i högre grad på förebyggande insatser.

Det kommer att ta några år av målmedvetet arbete att anpassa hälso- och sjukvården i Västernorrland till framtidens vårdbehov. För medarbetarna väntar en tid av omställning där invanda tankemönster och arbetssätt omprövas. Omställningen till god och nära vård syftar inte bara till att göra vården mer tillgänglig för våra patienter. Det handlar också om att i en modern och stimulerande arbetsmiljö underlätta för våra anställda.

Medarbetarnas kompetens och engagemang och en god samverkan utgör grunderna för framgång.

Samarbete med länets kommuner

För att lyckas med arbetet behövs tätare samverkan på flera nivåer. Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland kommer tillsammans med invånarna och andra aktörer som vill och kan, utveckla en god och nära vård i Västernorrland. 

En reform från regeringen

God och nära vård är en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Regionerna har tilldelats resurser för genomförandet.

Vill du veta mer?

Regeringskansliets information om reformen

Sveriges kommuner och regioner om omställningen till en nära vård

Sveriges kommuner och regioner om överenskommelsen

Inspiration från andra regioner

Region Västerbottens ledning beskriver god och nära vård