Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hörselvården

Hörselvården ansvarar för rehabilitering, habilitering, tolktjänst, taltjänst och teknisk service till länsinnevånare i alla åldrar med hörselskada, dövhet, dövblindhet eller andra hörselproblem.

Verksamhetschef är Annie Aspvik.

Läs mer om vårt utbud och hitta alla kontaktuppgifter på 1177 Vårdguiden på webben (1177.se). Se länkar här på sidan under rubriken "Vårt utbud"

Kompetens och verksamhetsområden

Inom hörselvården finns en samlad kompetens som erbjuder tidiga samordnade och allsidiga insatser utifrån olika kompetensområden.

Medicinsk bedömning av läkare vid vårdcentral, öronklinik eller liknande, behövs före besök vid hörcentral eller inför habilitering/rehabilitering.

Medicinska, psykologiska, sociala, pedagogiska och tekniska insatser kombineras efter den enskildes behov och förutsättningar. Insatserna planeras i samverkan med den enskilde eller dennes företrädare och syftar till att ge:

  • psykisk, social och medicinsk hälsa
  • förutsättningar för delaktighet i samhället
  • en fungerande kommunikation
  • medvetenhet och kunskap om funktionshindret och dess konsekvenser
  • anpassade hörseltekniska hjälpmedel, på förskolor/skolor och i hemmen.

Kontakta oss gärna:

Hörselvård
871 82 Härnösand

Besöksadress:
Närvård Härnösand

Visa på karta

Telefonnummer: 0611-846 50, telefontid mån-tor. kl. 8-11

Fax: 0611-846 65

Beställ tolk via Tolkcentralen