Hörselvården

Hörselvården ansvarar för rehabilitering, habilitering, tolktjänst och teknisk service till länsinnevånare i alla åldrar med hörselskada, dövhet, dövblindhet eller andra hörselproblem.

Verksamhetschef är Annie Aspvik.

Att få hörhjälpmedel (1177)

Beställ tolk via Tolkcentralen

Kompetens och verksamhetsområden

Inom hörselvården finns en samlad kompetens som erbjuder tidiga samordnade och allsidiga insatser utifrån olika kompetensområden.

För att underlätta hanteringen är det önskvärt att medicinsk bedömning har gjorts av läkare vid hälsocentral, företagshälsovård, öronklinik eller liknande, före besök på hörcentral eller inför habilitering/rehabilitering. Möjlighet finns också att lämna en egen vårdbegäran.

Medicinska, psykologiska, sociala, pedagogiska och tekniska insatser kombineras efter den enskildes behov och förutsättningar. Insatserna planeras i samverkan med den enskilde eller dennes företrädare och syftar till att ge:

  • psykisk, social och medicinsk hälsa
  • förutsättningar för delaktighet i samhället
  • en fungerande kommunikation
  • medvetenhet och kunskap om funktionshindret och dess konsekvenser
  • anpassade hörseltekniska hjälpmedel, på förskolor/skolor och i hemmen.

Kontakta oss

För patientärenden hänvisar vi till våra säkra e-tjänster på 1177.se eller telefon.

Hörselvård
871 82 Härnösand

Besöksadress: Närvård Härnösand

Visa på karta (hitta.se)

0611-846 50
telefontid måndag till och med torsdag  08.00 - 11.00


Hitta vård, hörselvård i Västernorrland (1177.se)

Beställ tolk via Tolkcentralen


Tillbaka till toppen