Hospice - vård i livets slutskede

Mellannorrlands Hospice AB förmedlar specialiserad palliativ (lindrande) vård till svårt sjuka människor som befinner sig i eller nära livets slutskede.

Vården sker i en särskild anpassad inre och yttre miljö.

I ett avtal mellan Region Västernorrland, respektive hemkommun och Mellannorrlands Hospice AB anges ramarna för verksamheten, som drivs privat, men är offentligt finansierad.

Mer information finns på Mellannorrlands Hospice egen webbplats (hospice.se)
 


Tillbaka till toppen