Väntetider i vården

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Kontakt med hälso-/vårdcentralen där du är listad samma dag

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med den vårdcentral som du har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralen där du är listad. Det ska ske inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut. Den medicinska bedömningen kan göras vid ett fysiskt besök eller genom till exempel ett videosamtal.

Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar

Du ska få en tid för ett första besök på en specialistmottagning inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss från en läkare. Då gäller samma tidsgräns.

Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att läkaren tillsammans med dig beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Vårdgaranti - 1177.se

Om vårdgaranti - Väntetider i vården, SKR (vantetider.se)

Väntetider i vården - statistik

Sveriges Kommuner och Regioner redovisar väntetider i hela landet, där kan du också se Region Västernorrlands väntetider. 

Väntetidsstatistik - Väntetider i vården, SKR (vantetider.se)

De väntetider som redovisas gäller väntetider för patienter som inte  har någon som helst förtur.

Får alla vänta?

Nej. I de allra flesta fall får patienten vård direkt eller inom fyra veckor. Generellt gäller att man får vänta när det inte är akut. Ett annat skäl är att efterfrågan många gånger är större än tillgängliga resurser.

Var får jag reda på hur länge just jag måste vänta?

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

 


Tillbaka till toppen