Väntetider i vården

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgaranti - 1177 Vårdguiden

Om vårdgaranti - Väntetider i vården, SKR (vantetider.se)

Väntetider i vården - statistik

Det finns en enkel webbplats som kan hjälpa dig att hitta den snabbaste vården. På webbplatsen Väntetider hittar du generell information om väntetider inom Region Västernorrland och för hela landet.

Väntetidsstatistik - Väntetider i vården, SKR (vantetider.se)

Observera att de väntetider som uppges på webbplatsen endast visar hur länge de patienter som inte har någon som helst förtur beräknas få vänta.

Får alla vänta?

Nej. I de allra flesta fall får patienten vård direkt eller inom fyra veckor. Generellt gäller att man får vänta när det inte är akut. Ett annat skäl är att efterfrågan många gånger är större än tillgängliga resurser.

Var får jag reda på hur länge just jag måste vänta?

Det är bara din läkare eller annan vårdansvarig person som kan ge dig information om hur länge just du måste vänta.

Hur fungerar det inom primärvården?

För att följa upp hur vårdgarantin efterlevs inom primärvården görs mätningar av telefontillgänglighet och tillgänglighet till läkarbesök två gånger per år. Mätningarna omfattar samtliga hälso- och vårdcentraler.


Tillbaka till toppen