Buffertförråd hjälpmedel

Buffertförråd är Hjälpmedel Västernorrlands utlokaliserade lager. Syftet är att kunna erbjuda en ökad tillgänglighet av frekvent använda hjälpmedel

Buffertansvarig

Varje buffertförråd ska ha en utsedd namngiven buffertansvarig. Byte av ansvarig ska meddelas Hjälpmedel Västernorrland

Automatisk lagerpåfyllnad

Buffertförråden fylls på med automatik. För att detta ska fungera behöver uttag ur förrådet registreras omgående.

Registrera uttag

Uttag ur ett buffertförråd registreras alltid på mottagaren/brukaren i WebSesam. För ett individmärkt hjälpmedel ska alltid produktens individnummer registreras.

Följa upp lagersaldo

buffertansvarig följer upp lagersaldon, kontakta Kundtjänst för underlag.

Kundtjänst

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen