Leverans av hjälpmedel

Hjälpmedel levereras varje vardag över hela länet. Hjälpmedel levereras i första hand till de tre sjukhusen, till kommunala boenden och till hälso-/vårdcentraler i hela länet.  Leveransplatserna är uppmärkta med en skylt med texten "hjälpmedel, leverans, ankommande".

Leverans till ordinärt boende

Tyngre och mer skrymmande hjälpmedel kan efter begäran levereras till brukares privat adress (ordinärt boende)

Viktig information att ange under ”övrig information/upplysningar vid dessa tillfällen är:

  • Finns tillgång till hiss?
  • Är det trångt eller gott om plats i trapphuset?
  • Är det en brant uppfart?

Undantagna hjälpmedel från denna rutin är de som anges nedan.  

Tyngre och skrymmande hjälpmedel - undantag

Avisering av leverans

Leveranstid och leveransdatum

Leveranstid

Leveransdatum

Följesedel - kontroll av leverans

På den medföljande följesedeln, som speglar den specifika ordern vad gäller mottagare, leveransadress, beställare och beställda artiklar, kan man pricka av och kontrollera att leveransen stämmer med gjord beställning. 
Om så inte är fallet kontakta kundtjänst för vidare åtgärd.

Hämtning av hjälpmedel i Ljustadalen

Finns behov av att hämta beställda hjälpmedel på plats i Ljustadalen kontakta kundtjänst.

Kundtjänst

Hjälpmedel Västernorrland: 060-14 96 10
E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen