Vårt uppdrag

Vi arbetar för liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland. Vårt uppdrag är att erbjuda tandvård och hälso- och sjukvård samt att ta ansvar för den regionala utvecklingen i Västernorrland.

Vi arbetar för de omkring 240 000 invånarna i Västernorrland och har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för deras liv och hälsa. Detta är vi stolta över eftersom vår verksamhet är en förutsättning för västernorrlänningarnas trygghet och livskvalitet.

Genom samverkan med andra offentliga aktörer och näringsliv bidrar vi till en hållbar utveckling av länet.

Vi finns i hela länet

Visste du att vi har över 200 olika yrken i Region Västernorrland? Tyngdpunkten ligger förstås på yrken inom vården, men det finns många andra verksamheter med spännande innehåll. Några exempel är kultur, miljö, hållbarhet och samhällsutveckling. Kort sagt: hos oss finns något för alla!

Västernorrland ligger mitt i Sverige och mitt i Norden! I Västernorrland finns sju kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Region Västernorrland har verksamheter i samtliga kommuner.

Vår folkvalda ledning

Vi arbetar på uppdrag av länsinvånarna. Det är för dem Region Västernorrland finns till. Det är också länsinvånarna som till stor del finansierar vår verksamhet och som vart fjärde år väljer våra förtroendevalda regionpolitiker.


Tillbaka till toppen