Våra verksamheter

Primärvård, specialistvård, tandvård, rättspsykiatri, regional utveckling och administration. Allt det är vi.

Vi är närmare 7000 personer med olika kompetenser som arbetar i våra verksamheter. Vi är en stor organisation – men med ett gemensamt mål. Vi arbetar för att länets invånare, företag och organisationer ska leva, verka och trivas i Västernorrland.

Tillsammans är vi starka och gör skillnad – varje dag!

Folktandvården

Vi finns till för dig och dina tänder! Vi arbetar såväl förebyggande, exempelvis genom att uppmuntra till bra levnadsvanor för en bättre munhälsa, som operativt när din mun behöver särskilda insatser.

Mer om Folktandvården

Besök Folktandvårdens webbplats

Primärvården

Vi finns till för att du ska ha nära till vård, dygnet runt och året runt! Vid hälsocentralerna kan du få hjälp när du har behov av vård som inte kräver sjukhusens särskilda kompetens eller omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården.

Regional utveckling

Vi arbetar för att Västernorrland ska leva och för att du och ditt företag ska kunna ha möjlighet att utvecklas i Västernorrland! Nu och i framtiden! Vår verksamhet omfattar folkbildning, folkhälsa, internationellt samarbete, kollektivtrafik och infrastruktur, kultur, konst och bibliotek, miljö och hållbarhet samt tillväxt och besöksnäring.

Mer om regional utveckling

Regionledningsförvaltningen

Vi stöttar politiker, regiondirektör och kärnverksamheterna med exempelvis administration, ekonomi, kost, it och transport. Regiondirektören är regionens högsta ansvariga tjänsteman. Tillsammans med Regionledningsförvaltningen arbetar regiondirektören med att verkställa beslut som fattas av politikerna i regionens nämnder, styrelse och fullmäktige.

Mer om Regionledningsförvaltningen

Rättspsykiatriska regionkliniken

Vi vårdar patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Vi vårdar också särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. I uppdraget ingår också att vårda klienter från kriminalvården som bedöms ha ett psykiatriskt vårdbehov.

Mer om Rättspsykiatriska regionkliniken

Specialistvården

Vi finns till för dig när du har behov av specialiserad vård som inte kan ges via din hälsocentral. Specialistvården omfattar allt från kirurgi till laboratoriemedicin och ögonsjukvård. Den specialiserade vården i Västernorrland finns huvudsakligen vid våra tre sjukhus i Sollefteå, Sundsvall/Härnösand och Örnsköldsvik.

Mer om Specialistvården


Tillbaka till toppen