PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer

Välkommen att söka PTP, praktisk tjänstgöring för psykologer, hos oss i Region Västernorrland. Din PTP är viktig för oss!

Som PTP-psykolog är du en viktig del av vår utveckling och framtid. Genom vårt PTP-program vill vi säkerställa att din PTP håller en hög kvalitet och att du får en positiv läroupplevelse.

Hållbart medarbetarskap

Vårt mål med PTP-programmet är att du som PTP-psykolog i slutet av året har fått den kompetens som behövs för att arbeta självständigt på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Programmet blir också en bra start på det livslånga lärandet som väntar i ett yrke med många komplicerade arbetsuppgifter.

Kvalitet, utveckling och egna önskemål

Under året kommer vi bland annat att erbjuda föreläsningar, studiebesök, auskultationer, temadagar och kollegiala diskussioner.

Du har själv stor möjlighet att påverka innehållet både i din PTP och i PTP-programmet utifrån dina önskemål och intressen.

Då stöd från andra PTP-psykologer har visat sig vara uppskattat och viktigt har vi tagit fram ett peer coaching/peer learning-moment.

Vi har ett löpande intag och ett program som går i en årscykel så oavsett när du börjar kommer du att kunna delta och få del i allt programmet erbjuder.

Ett tydligt syfte med programmet är också att kvalitetssäkra och bidra till utvecklingen av PTP och handledning. Hur vi gör för att uppnå dessa mål kan du läsa mer om i vår broschyr.

Att vara PTP-psykolog i Region Västernorrland (pdf)

Var kan du arbeta?

I Region Västernorrland finns det möjlighet att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, rättspsykiatrisk regionklinik, habilitering (barn/ungdom/vuxen), psykologmottagning (kopplat till den somatiska vården), hörselvård, hälsocentraler samt föräldra- och barnhälsovård.

Oavsett var du arbetar så får du en stor bredd i arbetsuppgifter, specialiserad handledning samt möjligheten att auskultera erfaren personal inom hela regionen. 

Det finns generellt mycket goda möjligheter att stanna och fortsätta utvecklas hos oss i Region Västernorrland. Vi värdesätter din kompetens som psykolog vilket visar sig i att det i regel finns generösa möjligheter till vidareutbildningar och skäliga löner.

Anmäl dig till programmet

Anmäl dig till PTP-programmet genom att söka någon av våra lediga PTP-tjänster.

Lediga jobb, Region Västernorrland

Vill du veta mer?

Kontakta Bodil Huljegård, studierektor

E-postadress: bodil.huljegard@rvn.se

Telefonnummer: 060 18 17 66


Tillbaka till toppen