VIL – verksamhetsintegrerat lärande

Du som går en vårdinriktad utbildning och vill bo i Västernorrland är oerhört betydelsefull för att regionen även i framtiden ska kunna erbjuda god hälso- och sjukvård.

Om covid-19 för dig som är student

Till dig som är student och gör eller inom kort ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik i Region Västernorrland

Vi ser det som mycket viktigt att du kan fullgöra din praktik så att du kan slutföra din utbildning även i tider med spridning av covid-19.

Det är viktigt att du följer informationen kring Corona som publiceras på Region Västernorrlands intranät som du har tillgång till under din praktik. Det är också viktigt att du håller dig informerade om ditt lärosätes anvisningar.

Se information om covid-19 för vårdgivare här på den externa webbplatsen. Här finns också viss information om riskbedömning och smittskydd på arbetsplatens, för medarbetare och studenter. 

Om Covid-19 för vårdgivare

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att du ska vara redo för arbetslivet när du är färdig med din utbildning. Region Västernorrland erbjuder varje år student- och elevveckor för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

VIL ingår i utbildningarna för alla kategorier av vårdpersonal och på alla utbildningsnivåer:

  • Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) ingår i alla vårdutbildningar på gymnasienivå.
  • Lärande i arbete (LIA) ingår i alla yrkeshögskoleutbildningar.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla medellånga vårdutbildningar på högskole-/universitetsnivå.

När du gör din VIL hos oss vill vi gärna ta del av dina tankar och erfarenheter, eftersom det hjälper oss att utveckla vår verksamhet och skapa attraktiva arbetsplatser.

Tillfällig bostad

Behöver du tillfällig bostad när du arbetar eller praktiserar hos oss? 

Om du ska arbeta eller praktisera i någon av våra verksamheter kan vi erbjuda tillfälliga hyresbostäder i Örnsköldsvik, Sollefteå eller Sundsvall.  

Mer om tillfälliga bostäder


Tillbaka till toppen