VIL – verksamhetsintegrerat lärande

Du som går en vårdinriktad utbildning och vill bo i Västernorrland är oerhört betydelsefull för att regionen även i framtiden ska kunna erbjuda god hälso- och sjukvård.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att du ska vara redo för arbetslivet när du är färdig med din utbildning. Region Västernorrland erbjuder varje år student- och elevveckor för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

VIL ingår i utbildningarna för alla kategorier av vårdpersonal och på alla utbildningsnivåer:

  • Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) ingår i alla vårdutbildningar på gymnasienivå.
  • Lärande i arbete (LIA) ingår i alla yrkeshögskoleutbildningar.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla medellånga vårdutbildningar på högskole-/universitetsnivå.

När du gör din VIL hos oss vill vi gärna ta del av dina tankar och erfarenheter, eftersom det hjälper oss att utveckla vår verksamhet och skapa attraktiva arbetsplatser.

Tillfällig bostad

Behöver du tillfällig bostad när du arbetar eller praktiserar hos oss? 

Om du ska arbeta eller praktisera i någon av våra verksamheter kan vi erbjuda tillfälliga hyresbostäder i Örnsköldsvik, Sollefteå eller Sundsvall.  

Mer om tillfälliga bostäder


Tillbaka till toppen