BT – klinisk bastjänstgöring för läkare

Som BT-läkare är du viktig för oss och vår framtid i Region Västernorrland. Läkare som har svensk legitimation, men ej genomfört AT-tjänst är aktuella för BT. BT är den första delen av läkares ST-tjänst.

Lediga tjänster

Annonser för vårens tjänster kommer ut 4 september och ansökan är öppen till 14 oktober. Start vecka 8, 2025. Bevaka här på sidan och se även de tjänster som finns på sidan Lediga jobb.

Vi söker nu 8 BT läkare till vårens start.

 • 4 platser i Sundsvall
 • 2 platser i Sollefteå
 • 2 platser i Örnsköldsvik

Efter utförd BT har du goda chanser till fortsatt ST-utbildning (specialiseringstjänstgöring) för att bli en av våra duktiga specialistläkare.

Vår ambition är att du som blivande BT-läkare ska trivas och utvecklas för att stanna och bli en av oss.

Det här får du som BT-läkare i Region Västernorrland

BT-tjänstgöring hos oss i Region Västernorrland görs med placering på någon av våra tre sjukhusorter som bas (Sundsvall, Sollefteå eller Örnsköldsvik).

 • 12 månaders BT (i Sundsvall, Sollefteå eller Örnsköldsvik som fortbildningsort)
 • Två veckors gemensam introduktionsutbildning
 • Två veckors gemensam utbildning
 • 17 veckor akut sjukvård
  • Sollefteå sjukhus
  • Sundsvalls sjukhus
  • Örnsköldsviks sjukhus
 • 10 veckor psykiatri
 • 17 veckor allmänmedicin
 • 4 veckor semester
 • Flyttersättning upp till 20 000 kr
 • Handledare + huvudhandledare
 • Regelbunden studietid
 • BT-råd
 • Goda möjligheter till fortsatt ST-tjänstgöring samt underläkarvikariat efter din BT.
 • Månadslön 48 000 kr

Tillgodoräknande av tjänstgöring

Tidigare tjänstgöring kan i vissa fall tillgodoräknas när du ansöker om BT tjänst. Det förutsätter att du har tjänstgjort med god handledning och att det finns dokumenterat med både tjänstgöringsintyg samt dokumenterade, godkända och kontinuerliga bedömningar.

Det är en av de två övergripande studierektorerna som bedömer om tjänstgöringen kan tillgodoräknas eller ej. I enstaka fall kan en tvåparts bedömning ske med antingen den andra övergripande studierektorn i regionen eller Enhetschefen för Enheten för Läkares Utbildning och Fortbildning.

Grundförutsättningar

Tjänstgöringen skall ha genomförts under god handledning med upprepade bedömningar under placeringens gång. Genomförda bedömningar skall vara dokumenterade och medskickade i ansökan vid ansökning om BT-tjänst. Handledningen skall ha följt RVN:s riktlinjer i det övergripande handledningsdokumentet och bedömningarna och handledningen skall vara författningsenliga enligt HSLF-FS 2021:8. Det skall finnas intyg från placeringen om innehåll och kompetenser läkaren uppvisat/tillgodogjort under den givna placeringen. För vägledning av vilka bedömningar som bör vara genomförda, se Checklista huvudhandledare längre ner på sidan. Enbart en placering inom antingen "Akut sjukvård", "Primärvård" eller "Psykiatri" kommer kunna tillgodoräknas för BT-läkare inom RVN. Detta då vi ej vill ha en kultur kring "grå-blocks BT", då vi tror att utbildningen och handledningen i regel är än mer genomtänkt och gedigen i ett BT-block än under t ex ett vikariat. Undantag från detta kan medges om BT-läkaren till exempel påbörjat en BT i en annan region och mitt i valt att flytta till RVN.

Akut Sjukvård

Läkaren skall ha tillgodogjort sig kunskaper på tjänstgöringen som uppfyller de akuta målen inom BT1 samt målet BT10. Inom RVN bedömer vi det ej som möjligt att göra detta annat än vid placering där läkaren också deltagit i arbete på en akutmottagning, antingen dagtid eller jourtid. Typexempel på placering för att kunna tillgodoräkna sig "Akut sjukvård" är placering på slutenvårdsavdelning med akutintag, i kombination med underläkarjourtjänstgöring på akutmottagning. Det skall finnas ett varierat åldersspann och könsspann på patienterna på placeringen. Tjänstgöringens tid får ej ha understigit 3 månader. Intyget att tjänstgöringen uppfyller kraven ovan skall vara utfärdad av berörd studierektor på given placering.

Psykiatri

Läkaren skall ha tillgodogjort sig kunskaper på tjänstgöringen som uppfyller målen inom BT2 och BT10. Placeringen skall ha inkluderat delar av antingen slutenvårdspsykiatri och/eller jourmottagningsverksamhet. Tjänstgöringens tid får ej ha understigit 3 månader. Intyget att tjänstgöringen uppfyller kraven ovan skall vara utfärdad av berörd studierektor på given placering.

Primärvård

Läkaren skall ha tillgodogjort sig kunskaper på tjänstgöringen som uppfyller de icke akuta målen inom BT1 samt BT10 och BT14. Tjänstgöringens tid får ej ha understigit 3 månader. Intyget att tjänstgöringen uppfyller kraven ovan skall vara utfärdad av berörd studierektor på given placering.

Handledning

Handledning under tidigare tjänstgöring ska motsvara region västernorrlands krav på handledning för utbildningsläkare för att den ska kunna tillgodoräknas.

Bedömningar

Med godkända bedömningar avses samma standardiserade bedömningar som rekommenderas för BT och ST i RVN, Mini Cex, DOPS, CBD och specialistkollegium, vi rekommenderar att man använder denna checklista inför en ansökan om tillgodoräknande.

Viktiga dokument

Checklista för BT, obligatoriska och relevanta moment (word)

Handledning av utbildningsläkare inom RVN (pdf)

Vill du veta mer? Hör av dig!

Stina Englund, AT&BT-samordnare Örnsköldsvik/Sollefteå
E-postadress: stina.englund@rvn.se
Telefonnummer: 0660-89156

Hanne Dysholm, AT/BT-samordnare Sundsvall/Härnösand
E-postadress:hanne.dysholm@rvn.se
Telefonnummer: 060-18 10 30

Jonas Lindbäck, AT/BT-chef
E-postadress: jonas.lindback@rvn.se


Tillbaka till toppen