ST – specialisttjänstgöring

Vi vet att grunden för att ge god och professionell vård är kompetenta medarbetare. Därför söker vi dig som under din ST vill utvecklas tillsammans med oss.

ST-tjänstgöringen är fortsättningen i din utveckling som läkare. Därför är det viktigt att du gör det mesta möjliga av din ST-tid. När du gör din ST-tjänst tillsammans med oss i Region Västernorrland får du goda utvecklingsmöjligheter!

Riktlinjer för ST-utbildning i Region Västernorrland (pdf)

Möt en ST-läkare

I den här filmen kan du möta en av våra ST-läkare, William Shen.

ST-tjänst i primärvården

Vi har satsat mycket på handledarutbildningen för våra familjeläkare. När du gör din ST hos oss får du en egen handledare. Du, din handledare och en av våra två studierektorer lägger tillsammans upp din utbildningsplan.

I ST-utbildningen ingår ST-seminarier, FQ-grupper och annan fortlöpande kompetensutveckling.

Region Västernorrland ordnar kurser i forskningsmetodik inklusive handledning på ditt vetenskapliga arbete, ledarutvecklingsprogram, handledarutbildning, kurs i konsultationskunskap samt BVC-kurs.

Vi har ett gott samarbete med sjukhusklinikerna, vilket gör att sidoutbildningens kvalitet också är bra.

ST i allmänmedicin med glesbygdsprofil

I primärvården har du möjlighet att söka ST i allmänmedicin med glesbygdsprofil. 

ST med forskarprofil

Vi har även erfarenhet av att sätta ihop ST med forskarprofil.

ST-tjänst vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå sjukhus har verksamheter i Kramfors och Sollefteå kommuner.

Väljer du att göra din ST-tjänstgöring hos oss får du:

 • en stor bredd i utbildningsinnehållet
 • mycket eget ansvar
 • eget kompetenskonto med 25 000 kronor per år
 • handledning för din personliga utveckling
 • avsatt tid för egna studier
 • stöd och hjälp om du vill bedriva forskning
 • möjlighet till placering vid annan klinik/annat sjukhus under din ST-tid
 • flera studierektorer
 • hjälp att ordna bra boende.

ST-tjänst vid Sundsvalls sjukhus

Vi har som mål att vara ett av Sveriges ledande länssjukhus. Detta sker i samverkan med övriga delar av länet och med regionsjukvården i Umeå.

Väljer du att göra din ST-tjänstgöring hos oss får du:

 • en stor bredd i utbildningsinnehållet
 • eget ansvar
 • eget kompetenskonto med 25 000 kronor per år
 • handledning för din personliga utveckling
 • avsatt tid för egna studier
 • möjlighet till forskning
 • träffa kollegor i SULK, Sundsvalls Underläkarklubb
 • hjälp att ordna bra boende.

ST-tjänst vid Örnsköldsviks sjukhus

Vi söker dig som under din ST-tid vill utvecklas tillsammans med oss, som är ambitiös och inte rädd för att hugga i på det mellanstora sjukhuset.

Väljer du att göra din ST-tjänstgöring hos oss får du:

 • en stor bredd i utbildningsinnehållet
 • delfinansiering av dina studielån
 • mycket eget ansvar
 • eget kompetenskonto med 25 000 kronor per år
 • handledning för din personliga utveckling
 • avsatt tid för egna studier
 • stöd och hjälp om du vill bedriva forskning
 • möjlighet till placering vid annan klinik/annat sjukhus under din ST-tid
 • träffa kollegor i vår läkarklubb
 • hjälp att ordna bra boende.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna övergripande studierektor Sara Narveby, e-postadress: sara.narveby@rvn.se.


Tillbaka till toppen