Utbildningshälsocentral för utlandsutbildade läkare

Sedan slutet av 2022 bedriver RVN utbildningshälsocentral för utlandsutbildade läkare på hälsocentralen Centrum i Sundsvall

Utbildningshälsocentralen riktar sig framför allt till personer som studerat utanför EU/ESS och behöver göra den så kallade ”praktiska tjänstgöringen”, men det är även möjligt att söka en tjänst för personer med svensk legitimation, som behöver introduktion i svensk hälso- och sjukvård.

Hälsocentralen har samtidigt tre personer som under mycket handledning tjänstgör på utbildningshälsocentralen där de varvar klinisk tjänstgöring med utbildningsinsatser. Antagningen till platserna är löpande och ansökan till platserna hittas via länken nedan.

Ansök till utbildningstjänsterna

Vid frågor om utbildningshälsocentralen är man varmt välkommen att höra av sig via e-post antingen till: Dan Näslund, verksamhetschef på HC Centrum: dan.naslund@rvn.se eller till Jonas Lindbäck, enhetschefen på Enheten för läkares Utbildning och Fortbildning: jonas.lindback@rvn.se.


Tillbaka till toppen