Utbildningshälsocentral för utlandsutbildade läkare

Från slutet av 2022 kommer portarna för RVNs utbildningshälsocentral för utlandsutbildade läkare att öppnas på hälsocentralen Centrum i Sundsvall.

Utbildningshälsocentralen kommer i första hand rikta sig till personer som studerat utanför EU/ESS och behöver göra den så kallade ”praktiska tjänstgöringen”, men initialt kommer även personer med svensk legitimation som behöver introduktion i svensk hälso- och sjukvård att kunna söka platserna.

Det kommer initialt vara tre personer som under gedigen handledning tjänstgör på utbildningshälsocentralen där de varvar klinisk tjänstgöring med utbildningsinsatser.

Ansök till utbildningstjänsterna

Vid frågor om utbildningshälsocentralen är man varmt välkommen att höra av sig via e-post antingen till: Dan Näslund, verksamhetschef på HC Centrum: dan.naslund@rvn.se eller till Jonas Lindbäck, enhetschefen på Enheten för läkares Utbildning och Fortbildning: jonas.lindback@rvn.se.


Tillbaka till toppen