Näringslivschefer möter ungdomar på scenen under RUS-dagen

Framgång genom förändring - vi skapar morgondagens Västernorrland!

För femte året i rad arrangeras en dag med regionala utvecklingsstrategin "Ett Västernorrland" i fokus. I år äger den rum den 4 december, klockan 09.00-15.30, på Parkaden i Härnösand.

Tillsammans samlas vi för att utforska och diskutera vårt gemensamma arbete mot 2030 med målet att stärka vår plats nationellt och globalt, vara platsen som människor väljer att leva och besöka, samt där företag och organisationer väljer att växa.

Under dagen kommer vi att stanna upp vid länets utmaningar för att sedan fokusera på möjligheterna att skapa en plats där idéer blir till verklighet och där samarbete och kreativitet driver oss mot gemensamma mål. Vi kommer att utmana etablerade tankegångar och inspireras av goda exempel på förändringsförmåga och innovation. Tillsammans ska vi skapa en hållbar och inkluderande framtid för Västernorrland, där vi med handlingskraft tar ansvar för vår resa mot en livskraftig region som värnar om naturkraften. Välkomna att vara med och forma morgondagens Västernorrland! 

Mer information om dagen uppdateras löpande och anmälan öppnar i höst.

Syfte och målgrupp

Syftet med RUS-dagen är att skapa en mötesplats för Ett Västernorrland genom att synliggöra och sprida goda exempel från hela länet, ge utrymme till nätverkande samt sätta fokus på framtidens utmaningar och möjligheter.

RUS-dagen är öppen för alla som vill bidra i det regionala utvecklingsarbete. 

Kontaktperson

Josefin Nilsson, samordnare för regionala utvecklingsstrategin, Tillväxtverksamheten 
0611-845 58, 073-096 81 89 

Så hittar du till Parkaden i Härnösand


Tillbaka till toppen