Illustration som symboliserar Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi

Här och nu – digitala samtal om hur vi utvecklar vårt län tillsammans

Här och nu - Jämställdhet som drivkraft för hållbar utveckling

Delta i digitalt samtal 23 februari, kl. 09.30-10.30

Länk till eventet (Microsoft Teams)

Hur kan vi tillsammans skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig? Utifrån var vi står, här och nu, lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030.

Här och nu - jämställdhet som drivkraft för hållbar utveckling

Det senaste decenniet har en förflyttning skett i synen på jämställdhet. Organisationer på regional, nationell och internationell nivå betraktar idag jämställdhet som en självklar och betydelsefull del i att skapa hållbar tillväxt.

Länsstyrelsen Västernorrland har uppdraget att samordna, stötta och följa upp det regionala arbetet med att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen och även verka för dess genomslag i länet. Ett led i det arbetet är länets kommande jämställdhetsstrategi ”Ett jämställt Västernorrland 2024-2027”. Strategin pekar ut den riktning och de prioriteringar vi i Västernorrland behöver göra för att bli mer jämlika och jämställda.

Under Här och nu i februari ges en beskrivning av jämställdhetsuppdraget, processen för framtagandet av strategin och förslag på prioriterade områden att arbeta vidare med i länet.

Dessutom presenteras resultaten från Mittuniversitetets enkätstudie om ungas psykiska hälsa som genomförts bland länets elever i årskurs nio. Resultaten visade att det finns starka samband mellan psykisk ohälsa och utsatthet för olika former av våld och trakasserier.

Talare:

  • Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Västernorrland
  • Albin Dahlström, Doktorand i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet

Vi ser fram emot att ses via Teams. Välkommen!


Tillbaka till toppen