Illustration som symboliserar Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi

Här och nu – digitala samtal om hur vi utvecklar vårt län tillsammans

Här och nu - Så skapar vi bättre förutsättningar för entreprenörskap i Västernorrland

Delta i digitalt samtal 31 maj, kl. 09.30-10.30

Klicka här för att ansluta till mötet

Hur kan vi tillsammans skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig? Utifrån var vi står, här och nu, lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030.

Här och nu - Så skapar vi bättre förutsättningar för entreprenörskap i Västernorrland

I detta Här och nu riktar vi vårt fokus på de företagsfrämjande strukturerna i Västernorrland. Vi tittar på vilka stödstrukturer för företagande som finns och som det går att ta hjälp av. Vi tar också upp vilka aktörer som jobbar med frågorna och hur vi tillsammans kan underlätta samverkan mellan företagsfrämjare och framtida företagare.

Ung företagsamhet

Den ideella utbildningsorganisationen Ung företagsamhet berättar om hur de lär gymnasieelever om entreprenörskap genom programmet UF-företagande. Målet är att ge barn och ungdomar möjligheten att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Genom praktiska erfarenheter och stöd får de verktyg för att förverkliga sina idéer.

Bizmaker

Hur arbetar Bizmaker med att forma framtidens företagare i Västernorrland? Arbete med och fokus på entreprenörskap, innovation och attraktion ska forma nya idéer till hållbara lösningar, möjliggöra nya etableringar och hjälpa dagens företag att ställa om. Inom vilka strukturer och med vilka aktörer arbetar Bizmaker för att på bästa sätt stärka länet inom innovation och nyskapande företag?

Projektet Nya vägar för folkbildning och företagande

Vi berättar om det treåriga projektet Nya vägar för folkbildning och företagande som ska leda till ökad samverkan mellan folkhögskola och företagsfrämjande aktörer i länet. För att lyckas med projektmålen behöver man identifiera företagsfrämjande processer och arbeta med hållbara utbildningsstrukturer och samverkansprocesser som bidrar till kompetensförsörjning, anställningsbarhet och eget företagande för samtliga målgrupper inom folkhögskolan.

Talare:

  • Helen Sundberg, Processpedagog, kurator och folkhögskolelärare
  • Daniel Gafforelli, rektor Ålsta folkhögskola
  • Mona Sundin, Bizmaker
  • Elin Andersson, Ung företagsamhet

Vi ser fram emot att ses via Teams. Välkommen!

Klicka här för att ansluta till mötet

Presentationer från seminariet 31 maj

BizMaker.pdf

Nya vägar för folkbildning och företagande.pdf

Ung Företagsamhet.pdf


Tillbaka till toppen