När du har fått stöd

När du har blivit beviljad bidrag från Region Västernorrland behöver du göra en återrapportering och redovisning till oss där det framgår hur bidragen har använts.

När du eller din verksamhet söker och beviljas bidrag ska du kontrollera vilka krav för återrapportering som gäller för det bidrag eller stöd som du beviljats finansiering ur.

I allt tryckt och webbaserat material inklusive pressmaterial ska Region Västernorrlands logotyp och/eller den förklarande texten "Med bidrag från Region Västernorrland" finnas med.  

Stödmottagare av regionala projektmedel (1:1) och medfinansiering av EU-finansierat stöd

Sedan 1 januari 2017 beslutar regionen om regionala projektmedel (1:1), till regional projektverksamhet och/eller medfinansiering.

Ansök om utbetalning i Min ansökan

Om du beviljats regionala projektmedel ansöker du om utbetalning i e-tjänsten Min ansökan. Där framgår det vilka bilagor som ska följa med ansökan om utbetalning. En läges- eller slutrapport ska alltid följa med ansökan om utbetalning.

Har du beviljats projektstöd före den 31 december 2016 har beslutet fattats av Länsstyrelsen Västernorrland, men ansökan om utbetalning ska lämnas till Region Västernorrland för granskning.

Rätt att begära utbetalning av stöd

För att kunna ansöka om utbetalning elektroniskt via Min ansökan behöver vi få in en underskriven blankett om rätt att begära utbetalning av stöd. Om du inte skickat in den i samband med beslut om projektmedel hittar du blanketten här

Intyg om rätt att begära utbetalning av stöd (docx)

Logotyper

Alla stödmottagare av EU-finansierat stöd är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. EU-logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet.

Ladda ned EU-logotypen och riktlinjer

Ladda ned Region Västernorrlands logotyp

Stödmottagare av Region Västernorrlands projektmedel för tillväxt

Om du beviljats projektmedel från regionen före 1 januari 2017 ska särskilda blanketter för rekvisition användas. Aktivitetsrapport/slutrapport kan ersättas av rapport till EU-program.

Kontakt

Maria Lidgren, tillväxtchef


Tillbaka till toppen