Stöd till det civila samhället

Här hittar du information om stöd du kan söka till din förening, organisation eller studieförbund.

Kultur, folkbildning och ideellt arbete är viktiga delar i det civila samhället, och något som stärker livskraft och demokrati.

Region Västernorrland ger stöd till det civila samhället för att:

  • stärka demokratin
  • utjämna utbildningsklyftorna
  • öka delaktigheten i kulturliv och andra intresseorganisationer.

Tillsammans jobbar vi för att uppnå de mål som finns beskrivna i regionplanen, kulturplanen, Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Relevanta styrdokument

Regionplan (pdf)

Regional utvecklingsstrategi (RUS) (pdf)

Kulturplan för Västernorrland 2023-2026

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021–2024 (pdf)

Policy för stöd till ideella organisationer (pdf)

Riktlinjer för stöd till det civila samhället (pdf)

Vad är det civila samhället?

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen.

I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjlighet att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.

Källa: regeringen.se


Tillbaka till toppen