Diarium - dagens post

Alla myndigheter i Sverige är skyldiga att samla och ordna de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det sker vanligtvis genom registrering i ett diarium.

En handling kan vara ett pappersdokument, ett e-postmeddelande, en ljudupptagning eller liknande. Handlingarna kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

Här publiceras dagligen en postlista över merparten av de handlingar som har inkommit eller upprättats i Region Västernorrland.

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar, kontakta registrator via regionen växel 0611-800 00 eller via e-post, region.vasternorrland@rvn.se.


Tillbaka till toppen