Diarium - dagens post

Alla myndigheter i Sverige är skyldiga att samla och ordna de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det sker vanligtvis genom registrering i ett diarium.

En handling kan vara ett pappersdokument, ett e-postmeddelande, en ljudupptagning eller liknande. Handlingarna kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

Här publiceras en postlista över merparten av de handlingar som har inkommit eller upprättats i Region Västernorrland.

Under tiden 1juni - 31 augusti så kommer dagens post inte att publiceras. Anledningen är begränsat antal registratorer vid regionens diarium. 

Vid förfrågningar gällande inkomna handlingar kontakta: region.vasternorrland@rvn.se

Vid förfrågningar gällande beslut om uppehåll med publicering kontakta: monasofi.wallinder@rvn.se


Tillbaka till toppen