Collage med sjukhusen i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Framtidens sjukhusstruktur

På den här sidan kommer vi att samla information och nyheter kring den process som nu pågår kring framtidens sjukhusstruktur i Västernorrland. Sidan kommer att fyllas på med information och material allteftersom processen framskrider.

I juni kommer regionfullmäktige att fatta beslut om inriktningen på det fortsatta utredningsarbetet som därefter kommer att pågå under sommaren och hösten.

Det underlag som i nästa steg presenteras av den externa konsulten kommer att kvalitetsgranskas innan det är dags för våra politiker att fatta eventuella beslut som påverkar den nuvarande sjukhusstrukturen. Detta kan ske tidigast i slutet av 2024.

Frågor och svar

Aktuellt om framtidens sjukhusstruktur


Tillbaka till toppen