Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vad är ett diarium?

Ordet diarium kommer från det latinska ordet dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan regionen, medborgarna och andra myndigheter som t ex in- och utgående post. Alla brev och handlingar, även e-post som kommer in till en region är i regel offentliga och får, med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Vissa ärenden eller handlingar kan undantas från offentlighet enligt Sekretesslagen. Det finns också regler i Dataskyddsförordningen (GDPR) som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras på internet.

Den postlista som varje arbetsdag publiceras  på webben är tagen direkt ur myndighetens diarium och vissa uppgifter är dolda, som till exempel: 

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall
  • känsliga personuppgifter

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar, kontakta registrator via regionens växel eller via e-post. Se kontaktlänkar i sidans högerkant