Internationellt samarbete

Regionens internationella arbete syftar både till att utveckla vår egen verksamhet och till regional utveckling i Västernorrland. Det övergripande målet är att skapa goda utvecklingsförutsättningar för regionen och för vårt län, till nytta för medborgarna.

Internationellt arbete sker genom:

  • Politiskt engagemang i EU-frågor och deltagande i europeiska samarbetsorganisationer
  • Interregionalt samarbete
  • Deltagande i utvecklingsprojekt tillsammans med parter inom länet och internationellt
  • Engagemang i North Sweden European Office som är hela norra Sveriges EU-kontor i Bryssel
  • Medlemskap i Kvarkenrådet

EU-rådgivning

Vi vill främja länets deltagande i transnationella EU-finansierade projekt och nätverk, men också öka kunskapen om EU:s finansieringsverktyg. Det i sin tur stimulerar en hållbar regional tillväxt.

Kontakt

Märta Molin, Regional utvecklingsdirektör
E-postadress: marta.molin@rvn.se

Maria Lidgren, Tillväxtchef
E-postadress: maria.lidgren@rvn.se


Tillbaka till toppen