Revision i Region Västernorrland

Regionens revisorer utses av fullmäktige och har till uppdrag att granska all verksamhet inom regionen och att pröva ansvarstagandet.

Nedan ges en kortfattad beskrivning av revisionsuppdraget:

  • Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt för medborgarna.
  • Utgångspunkten för revisorernas granskning är de mål, beslut och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter.
  • Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer.
  • En viktig utgångspunkt för granskningen är god revisionssed, vilket är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna.
  • Revisorernas granskning består dels av grundläggande granskning, dels av fördjupade granskningsinsatser.

Via menyn till vänster hittar du publicerade revisionsrapporter och skrivelser. Mer information finns också om revisionens uppdrag och om den granskning som görs.

Revisionsplan 2024 (pdf)

Kontaktuppgifter Revision

Besöksadress: Storgatan 1, Härnösand

Postadress: 871 85 Härnösand

E-postadress: revision@rvn.se 

Telefonnummer, växel: 0611-800 00

Organisationsnummer: 232100-0206

 


Tillbaka till toppen