Förtroendevalda och politisk organisation

Mer information om den politiska organisationens olika delar och ansvarsområden finner du på undersidor som du hittar i menyn.

Sök i förtroendemannaregistret nedan eller klicka på namn på roll eller politisk organ i listan nedanför sökruta. 

Politisk organisationen - översikt

Förtroendemannaregistret

Regionfullmäktige

Styrelser, nämnder

Kulturorgan

Näringspolitiska organ samt trafikorgan

Samverkansorgan

Statliga organ/övriga


Tillbaka till toppen