Kostnämnderna

Kostnämnderna är två nämnder som Region Västernorrland har i samverkan med två kommuner i länet, Sollefteå respektive Örnsköldsvik.

Kostnämnden Sollefteå

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Region Västernorrland och kommunen väljer var och en tre ledamöter och lika många ersättare. 

Kostnämnden ansvarar för produktionen av kost som sker vid köket vid Sollefteå sjukhus.

Kostnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt lag och förordningar samt i enlighet med samverkansavtalet och nämndens reglemente.

I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som sitter i Kostnämnden.

Kostnämnden Örnsköldsvik

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Region Västernorrland väljer en ledamot och en ersättare och kommunen väljer två ledamöter och två ersättare.

Kostnämnden ansvarar för produktionen av kost som sker vid kommunens produktionskök.

Kostnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt lag och förordningar samt i enlighet med samverkansavtalet och nämndens reglemente.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i Kostnämnden


Tillbaka till toppen