Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden, RUN, ansvarar för att samordna, bereda, fastställa, genomföra och följa upp planer och program inom nämndens ansvarsområden tillväxt, regional utveckling, miljö och hållbarhet, kultur, konst och bibliotek, kulturarv och folkbildning samt kollektivtrafik och sjukresor.

Regionala utvecklingsnämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Jonny Lundin (C), Vice ordförande är Sara Nylund (S) och andre vice ordförande är Dan Rasmusson (SD).

Arbetsutskott

Inom regionala utvecklingsnämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Arbetsutskottet bereder ärenden som sedan ska avgöras av nämnden i dess helhet.

Alla ledamöter i regionala utvecklingsnämnden - förtroendemannaregistret


Tillbaka till toppen