Samlingsbild på politiker

Möt några av våra politiker

Merparten av de folkvalda politikerna i Region Västernorrland, och resten av Sverige, är så kallade fritidspolitiker. Det vill säga att de utövar sitt uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

I Region Västernorrland finns totalt cirka 100 folkvalda politiker på olika nivåer och med olika förtroendeuppdrag.

Här får du möta sju av våra folkvalda fritidspolitiker:

Daniel Nydahl – Sjukvårdspartiet

Jan Sehlin - Centerpartiet

Jonas Sjödin – Vänsterpartiet

Kristina Nilsson – Socialdemokraterna

Mona Hammarstedt – Kristdemokraterna

Oskar Andersson – Moderaterna

Tommy Nilsson – Sverigedemokraterna

Den politiska majoriteten i Region Västernorrland består efter valet 2022 av Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet. Den politiska oppositionen består av Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Demokrati och folkstyre

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, genom till exempel regelbundna val.

Fullmäktige, styrelse och nämnder

Regionens politiska beslut fattas av en folkvald församling, regionfullmäktige, som utser en regionstyrelse för att leda och samordna arbetet. I Region Västernorrland finns även flera nämnder. Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, och Regionala utvecklingsnämnden, RUN är de två största nämnderna. De har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i fullmäktige, samt verkställa och följa upp de beslut som fattas.

Läs mer om våra ordföranden:

Regionstyrelsens ordförande – Glenn Nordlund (S)

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Elina Backlund Arab (S)

Regionala utvecklingsnämndens ordförande – Jonny Lundin (C)

Regionråd i opposition

Eller som det populärt kallas i folkmun ”oppositionsråd” är titel på en politiker inom regionen som har ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Denne företräder inte bara sitt eget parti utan företräder oppositionens samtliga partier i olika sammanhang, samt garanterar att de får insyn i den politiska processen och goda arbetsmöjligheter.

Robert Thunfors – Regionråd i opposition

 


Tillbaka till toppen