Grönsaker som odlas i en återvinningsprocess, vattenrör som droppar vatten med salladsväxter ovanför

Här och nu - hållbar utveckling genom industriell symbios

2023-10-27 15:52

Brist på resurser, ökat avfall och näringslivets miljöpåverkan är några av samhällets utmaningar. Industriell symbios är ett bra och effektivt exempel på smart resurshantering och lokal/regional samverkan inom cirkulär ekonomi. Vad kan kommuner, regioner och näringslivsaktörer göra inom detta område? Det var temat för fredagens seminarie i serien "Här och nu".

Samarbete för att stärka cirkulär omställning

Marta Bystrowska, samordnare, Energikontoret Västernorrland, inledde seminariet med att berätta om läget i Västernorrland och Energikontoret Västernorrlands roll inom arbetet med industriell symbios.

- Det finns stora behov och möjligheter kopplat till cirkulär ekonomi och industriell symbios i Västernorrland. I en undersökning hos företag, som genomfördes förra året, kollade vi intresset av att arbeta mer cirkulärt med hänsyn till råvara, material, resurser. Vi undersökte även intresset för ökat samarbete mellan företag och för att använda resurser bättre. Där framkom att ett stort intresse finns, sa Marta.

Kristina Nyström, forskare vid Linköpings universitet fortsatte och tog avstamp i den samskapande forskningsapproach som hon och hennes forskningskollegor har. De är ute och bedriver forskning i verksamheter där industriell symbios sker. Det gemensamma syftet är att stärka förmågan att skapa värde ur underutnyttjade resurser.

- Att vi har en klimatkris är nog de flesta medvetna om men insikten växer också kring att vi har en resurskris. Vi använder resurser en eller två gånger innan de klassas som utsläpp. Vi behöver se flödena och våra material mer som tillgångar. I främjandesystemen kan dock olika mekanismer göra det svårt att hitta finansiering för att koppla ihop olika delar och flöden. Det finns till viss del hinder. Vad vi sett hittills så är det viktigt att offentliga aktörer, inte minst kommuner, tar på sig en roll för att detta ska utvecklas och hända, sa Kristina Nyström.

Två regionala exempel

Anna Edblad, VD Örnsköldsviks industrigrupp, fortsatte seminariet med att presentera två exempel – High Coast Innovationpark och Industriellt utvecklingscentrum Västernorrland. High coast Innovationpark samlar olika industrier i ett klusterområde där olika företag kan samverka över organisationsgränser.

- Det är framvuxet ur massa- och pappersindustrin där det finns få men stora aktörer. I vissa fall har restprodukterna nästan blivit en bättre affär än grundaffären att jobba med papper och viskos, sa Anna.

Det andra exemplet är Industriellt utvecklingscentrum Västernorrland, där till exempel många mindre verkstadsföretag ingår.

- Det är ett helt annat spår, de behöver mer expertstöd och har i regel mindre budget för utveckling än de stora jättarna. Här behöver vi fortsätta stötta dessa företag att komma framåt i hållbarhetsarbetet, berättade Anna Edblad.

Härnösands kommun och industriell symbios

Anneli Kuusisto, tillväxtstrateg, Härnösands kommun berättade sen om varför man prioriterat området industriell symbios i sin verksamhet:

- För Härnösands kommun handlar det mycket om spåret framtidens livsmedelsindustri och foodtech – högteknologi, systemlösningar, restströmmar och symbioser. Vi har i flera år jobbat i nationella sammanhang inom dessa områden och även ingått i flera forskningsprojekt med exempelvis Mittuniversitetet och Chalmers tekniska högskola. Vi har haft förmånen att ha flera innovativa företag i kommunen vilket har bidragit till målet att skapa ett innovationscentrum i Härnösand. Företagen här har ett hjärta för hållbarhet och vi fortsätter jobba nära näringslivet för att främja utvecklingen, sa Anneli.

Läs mer om seminarieserien Här och nu och ladda ned presentationer:

Region Västernorrland - Här och nu – digitala samtal (rvn.se)


Tillbaka till toppen