Från dagens presskonferens med majoritetspolitikerna Elina Backlund Arab (S) Jonny Lundin (C) och Viktoria Jansson (M)

Majoriteten överens om fortsatt inriktning i arbetet kring framtida sjukhusstruktur i Västernorrland

2024-05-07 10:34

Den politiska majoriteten i Region Västernorrland, som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, är nu överens om nästa steg i arbetet kring utredningen om framtidens sjukhusstruktur i Västernorrland.

Inriktningen är att gå vidare med en fördjupad utredning kring alternativ fyra, som den 12 april presenterades av konsulter från företaget EY. Alternativet innebär en förändrad vårdnivå vid sjukhuset i Sollefteå och en satsning på primärvården.

- Vi i majoriteten är överens om att ställa om sjukvården mot de som behöver den mest. Det här är ett inriktningsbeslut för att titta vidare på hur det faktiskt ska kunna bli praktiskt genomförbart. Därför behöver det nu utredas gemensamt med verksamheten och särskilt beakta den oro som har framkommit kring bland annat det akuta omhändertagandet, transporter och beredskap, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vill öka finansiering av primärvården med minst 10 procent

Majoriteten har nu haft drygt tre veckor på sig efter att utredningens etapp ett presenterades för att gå igenom utredningsmaterialet och prata ihop sig om vägen framåt för etapp två. Inriktningen från majoriteten, som kommunicerades på en presskonferens under tisdagen, är att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att konkretisera direktiven för utredningens etapp två samt att öka den ekonomiska ramen för primärvården i Västernorrland med minst 10 procent under planperioden 2025 – 2027.

Det var i början av året som det upphandlade konsultföretaget EY startade sitt utredningsarbete utifrån tre olika alternativ. Förutom datainsamling både regionalt och nationellt har ett stort antal intervjuer skett med medarbetare inom regionens hälso-och sjukvård. I uppdraget fick konsulterna även möjlighet att presentera ett eget alternativ där fokus lades på att stärka primärvården, vilket är det förslag majoritetspolitikerna nu vill utreda ytterligare.

Viktigt med fakta från oberoende part

- Det är bra att en fråga som varit känslomässigt laddad under lång tid nu har utretts av en extern och oberoende part med fokus på fakta. Nu arbetar vi vidare med spår 4 som innebär stärkt geriatriskt vård, förstärkt primärvård och förändrad vårdnivå vid sjukhuset i Sollefteå. Det känns bra att Region Västernorrland nu tar kliv mot en förändrad hälso- och sjukvård med fokus på god och nära vård, säger Viktoria Jansson (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt utredningen har Region Västernorrland den lägst finansierade primärvården i landet och samtidigt den näst högsta nettokostnaden för sjukhusvården i Sverige per invånare. Utredningen bedömer därför att regionen är i behov av strukturella åtgärder inom hälso- och sjukvårdssystemet för att skapa en struktur som på ett långsiktigt hållbart sätt förmår att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård inom ramen för en ekonomi i balans.

Fokus på mer tillgänglig primärvård

- Vi har under lång tid jobbat för en utvecklad och mer tillgänglig primärvård. Det blir nu ett mycket viktigt fokus när utredningens tas vidare i nästa etapp. Vi behöver mer av en trygg och nära vård i hela Västernorrland, där är ett rejält ekonomiskt tillskott naturligtvis oerhört välkommet, säger Jonny Lundin (C), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skarpa beslut tidigast i slutet av året

Arbetet med etapp två, den fördjupade utredningen av alternativ fyra,  är tänkt att påbörjas efter sommaren och ska pågå under hösten 2024. Tidigast i slutet av året kan eventuella skarpa politiska beslut fattas kring den framtida sjukhusstrukturen utifrån det som kommit fram i utredningens andra del.

Tidplan för den politiska processen

Utredningen ligger till grund för politisk beredning och inriktningsbeslut i juni. Därefter påbörjas en fördjupad utredning av inriktningsbeslutet under hösten 2024.  Så här ser den tänkta politiska processen ut de närmaste månaderna:

  • 8 maj- förslaget bereds i hälso- och sjukvårdsutskottet
  • 17 maj - förslaget bereds i hälso- och sjukvårdsnämnden
  • 29 maj - förslaget bereds i finansutskottet
  • 5 juni - förslaget bereds i regionstyrelsen
  • 18-19 juni – inriktningsbeslut avseende etapp två fattas i regionfullmäktige

Läs mer om utredningen här: Region Västernorrland - Nu startar den politiska processen gällande framtidens sjukhusstruktur (rvn.se)


Tillbaka till toppen