En kvinna undersöker en luftvärmepump

Nytt företagsstöd ska hjälpa länets företag att energieffektivisera

2023-08-01 11:00

Nu kan små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland söka det nya företagsstödet energi- och klimatstöd. Det är möjligt att ansöka om stöd för investeringar upp till 500 000 kronor inom energieffektivisering och förnybar energi.

Det nya energi- och klimatstödet medfinansieras av Europeiska unionen via projektet förnybar energi. Stödet kan beviljas en gång per företag med upp till 150 000 kr i stödbelopp.

- Syftet med stödet är att stötta länets företag i den gröna omställningen och hjälpa dem att bidra till ett mer hållbart Västernorrland. För många företag gäller det nu att ställa om verksamheten, minska sin klimat- och miljöpåverkan för att vara väl rustade inför framtiden, säger Thomas Stattin, projektledare för RAM-projektet förnybar energi, Region Västernorrland.

Vilka kriterier ska uppfyllas?

För att beviljas stödet ska företaget vara aktivt och sysselsätta minst en halvtidstjänst med löneutbetalning. Företaget får inte bedrivas som hobbyverksamhet och ska bedömas kunna uppnå långsiktig hållbar tillväxt samt ge de anställda en varaktig sysselsättning. Verksamheten ska kunna producera eller förädla egna produkter eller tjänster, ha ett finansiellt behov av stödet och ha högst 500 miljoner kronor i omsättning.

Företag som är verksamma inom jordbruks-, vattenbruks- och fiskerisektorn, med undantag för investeringar för förädling av en produkt eller tjänst, beviljas inte stödet.

Både mjuka och hårda investeringar är möjliga

Inom mjuka investeringar räknas externa konsulttjänster som syftar till att utreda eller ge stöd till omställning/satsning mot förnybara energikällor, förnybart drivmedel eller effektiviseringar i befintliga energisystem. Det kan även innefatta utveckling av nya produkter, processer, tekniker och affärsmodeller som kopplas mot förnybar energi eller effektiviseringar i befintliga energisystem.

Hårda investeringsinsatser kan exempelvis vara något som stärker verksamhetens energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar samhällets behov av fossila bränslen. Det kan handla om investeringar i värmeväxlare, ventilationsaggregat, värmepumpar, produkter för värmeåtervinning, tilläggsisolering, byggnation samt maskiner och utrustning som minskar behovet av fossila bränslen.

rvn.se/energiklimat


Tillbaka till toppen