Heico Basten, enhetschef, Alexandra Eriksson, specialistsjuksköterska, Emma Ulander, sjuksköterska, Sofie Hornman, sjuksköterska, Elin Sjödin, sjuksköterska vid ortopedavdelning 15 vid sjukhuset i Sollefteå.
Heico Basten, enhetschef, Alexandra Eriksson, specialistsjuksköterska, Emma Ulander, sjuksköterska, Sofie Hornman, sjuksköterska, Elin Sjödin, sjuksköterska vid ortopedavdelning 15 vid sjukhuset i Sollefteå.

Stafettfri ortopedavdelning i Sollefteå

2024-02-19 10:36

Från årsskiftet behöver ortopedavdelning 15 vid sjukhuset i Sollefteå inte längre anlita hyrsjuksköterskor. De tre lediga tjänsterna har tillsatts av fast anställda sjuksköterskor.

Ortopedavdelning 15 är en avdelning för planerad ortopedi där de flesta av medarbetarna jobbar vardagar. Arbetsgruppen består av 10 sjuksköterskor och 11 undersköterskor. Fram till årsskiftet var tre av de 10 sjuksköterskorna inhyrda men nu har avdelningen blivit oberoende av hyrpersonal.

- Jag hade en annons ute och det var fem personer som sökte tjänsterna. Jag var lite förvånad att det var så många. De kom hit och kollade och till sist bestämde de sig för att börja jobba här, säger Heico Basten, enhetschef vid avdelningen.

I den senaste Nationell patientenkät för den somatiska öppen och slutenvården 2023 utmärkte sig Ortopedavdelning 15 i Sollefteå med ett av de bästa patientomdömena i länet. Heico Basten menar att det inte är en slump utan hänger ihop med den goda arbetsmiljön på avdelningen.

- Vi har en stabil verksamhet, ett bra rykte och en väldigt trevlig och duktig arbetsgrupp. Arbetsgruppen innehåller olika yrkesgrupper och är bra ambassadörer för verksamheten. Jag upplever en sund arbetsmiljö från ledningsgruppen till golvet. Och nu är vi också stafettoberoende vilket skapar ännu bättre förutsättningar för vårt arbete, säger Heico Basten.

Stabil arbetsgrupp med fasta kollegor

Sjuksköterskorna Emma Ulander och Alexandra Eriksson är två av de nyanställda sjuksköterskorna och håller med om enhetschefens lovord.

- Stabiliteten och arbetsmiljön, var det som lockade mig. Jag tyckte det kändes som en stor trygghet och säkerhet att få ha fasta kollegor man lär känna, träffar dagligen och skapar relationer till, säger Emma Ulander.

Medarbetarna vid avdelningen värnar arbetsplatsens arbetsmiljö, menar Emma Ulander, och har en vilja att bygga upp och utveckla avdelningen till det bättre, tillsammans.

- Alla har sina ansvarsområden som de ansvarar för, vilket gör att allt flyter på fantastiskt bra. Och tack vare att man blir ett bekant gäng, så vågar man också ta upp de problem som uppstår, fortsätter hon.

Kollegan Alexandra Eriksson fyller på.

- Det blir mer kontinuitet och stabilitet med fast personal. Gruppen blir mer sammansvetsad och varje anställd kan få möjlighet att fokusera på det man är bäst på och på det här sättet kan alla bidra till utveckling och förbättring av arbetsplatsen. Detta är svårt att genomföra när man ständigt har nya kollegor, säger hon.

Hon tillägger att det goda ledarskapet på avdelningen samt att det finns utrymme och möjlighet till utbildning och utveckling också var betydelsefullt inför beslutet att ta anställning på avdelningen.

- Även att vi inte jobbar många helger tycker jag är attraktivt, säger hon.

Delar på personalen

Flera avdelningar vid sjukhuset i Sollefteå har haft svårt att hitta egen personal till tillgängliga tjänster och är starkt beroende av hyrsjuksköterskor. De sjuksköterskor som anställts på ortopedavdelningen hade valt att säga upp sig på sina tidigare avdelningar vid medicinkliniken och hjärtmottagningen till viss del på grund av hyrläget.

- Det är tråkigt att de andra avdelningarna förlorade på det. I det här fallet så hade personalen sagt upp sig så därför är det ändå ett stort plus att de valde att stanna i regionen, säger Heico Basten.

Utifrån det svåra personalläget har Heico Basten tillsammans med de andra avdelningarna kommit överens om att dela på kompetensen när det är möjligt.

- När vi har lägre tryck hos oss ska de kunna jobba på sin gamla avdelning. Det är win-win. Deras tidigare avdelningarna tappar inte helt och sjuksköterskorna kan upprätthålla sin kompetens.

Hyrsjuksköterskor tar fast anställning

De hyrsjuksköterskor som arbetade på avdelningen var enligt Heico Basten inte heller glada över att förlora sina positioner.

- De trivdes väldigt bra här. De hade inte räknat med att vi skulle hitta nya och några av dem ångrade att de inte sökte jobben. En av dem har valt att ta en fast tjänst på mottagningen nu i stället, säger han.

Första april träder det nya nationella avtalet för hyrbemanning i kraft. Målet är att minska hyrberoendet. Med det nya avtalet förstärks fördelarna för fast anställda ytterligare med bland annat bättre möjligheter att välja schema samtidigt som avropstiderna för bemanningspersonal blir kortare och med kortare framförhållning.

- Man kan ju hoppas att fler kommer att välja anställning för regionen när de börjar se att möjligheterna inom bemanningsbranschen inte blir så bra framöver. Stabila arbetsplatser med fast personal leder till bättre arbetsmiljö för medarbetarna och en ökad kontinuitet för patienterna, säger Heico Basten.

Gemensamt hyrbemanningsavtal

Region Västernorrland har tillsammans med landets övriga regioner förbundit sig att följa ett nytt gemensamt avtal för hyrbemanning. Syftet är att minska regionernas kostnad för inhyrd bemanning. Avtalet gäller i fyra år och ersätter tidigare avtal.

  • Egen personal ska schemaläggas först
  • Större andel fast personal ska resultera i en mer stabil bemanning, vilket i sin tur ökar kontinuiteten och tryggheten för patienterna och ger en bättre arbetsmiljö
  • Veckovis inrapportering och löpande uppföljning av antal inköpta timmar
  • Kortare varsel och avropsperioder
  • Norra sjukvårdsregionen samverkar tätt för att förhindra konkurrens
  • Avtalet har även möjliggjort gemensamma krav när det gäller både kvalitet och kostnader.

För Region Västernorrland börjar det nationella hyrbemanningsavtalet gälla 1 april.


Tillbaka till toppen