Förslag inlämnat om att Folktandvårdens klinik Höga Kusten ska avvecklas

2023-09-22 13:27

Den stora resursbristen på tandläkare gör att Folktandvårdens klinik Höga Kusten i Ullånger behöver avvecklas. Det förslaget har lämnats in till den politiska majoriteten i regionen som fattar beslut i frågan under hösten.

– Vi har sökt tandläkare till kliniken i över två år men utan resultat, bristen på tandläkarresurser gör att vi nu lämnar in förslag om att avveckla kliniken. Tandläkarbristen är stor i hela Norrland, vilket innebär att små glesbygdskommuner drabbas extra hårt. Vi har lagt ner mycket resurser på rekryteringsinsatser, men nu har vi kommit till vägs ände, säger Ingela Skopac Sedin, verksamhetschef Folktandvården Ångermanland.

Mobil tandvårdsklinik

För att möta upp tandvårdsbehovet gällande barntandvård är förslaget att avvecklingen sker i samband med att den beställda mobila tandvårdskliniken levereras, vilket sker under senare delen av 2024.

När det gäller vuxna med frisktandvårdsavtal kommer de att erbjudas att flytta över till andra kliniker i verksamhetsområdet om man inte själv gör ett eget aktivt val till annan Folktandvårdsklinik.

Övriga vuxna kommer att hänvisas till andra vårdgivare då vi inte har resurser att hjälpa alla.

Personalen

På kliniken arbetar i dag tre personer, två tandhygienister och en tandsköterska på halvtid. Om förslaget går igenom kommer alla att få erbjudande om att jobba på någon av Folktandvårdens andra kliniker i verksamhetsområdet, eftersom behovet av personal och kompetens är stort.

– Ser vi till antalet kliniker i hela länet så är Kramfors kommun den enda kommunen där vi har två kliniker, bortsett från de större städerna Örnsköldsvik och Sundsvall, säger Ingela Skopac Sedin.

Tjänstemannautlåtandet har lämnats in till den politiska majoriteten i regionen. Ärendet ska nu beredas politiskt innan frågan avgörs i regionfullmäktige förmodligen i november.

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

 

Ingela Skopac Sedin

Verksamhetschef Folktandvården, Ångermanland

ingela.skopac.sedin@rvn.se

Tel. 073-050 56 71

 

Annri V Thimstrand

Tandvårdsdirektör

annri.thimstrand@rvn.se

073- 27 47 717 


Tillbaka till toppen