Polisanmälan gällande urkundsförfalskning

2023-06-30 11:37

Region Västernorrland skickade under torsdagen in en polisanmälan om urkundsförfalskning gällande en person som med hänvisning till ett falskt examensbevis i januari anställdes som läkare vid en hälsocentral i länet.

I slutet av januari anställdes en person som läkare vid Gillebergets hälsocentral i Sundsvall för ett vikariat under ett år. Personen uppgav referenser i sitt cv och intygade sin utbildning med ett läkarexamensbevis från Karolinska Institutet.

I juni kontaktades Region Västernorrland av en verksamhetschef inom Region Stockholm där personen arbetat och som hävdade att personen uppgett falska uppgifter. Region Stockholm hade också polisanmält personen.

-Vi kontaktade Karolinska Institutet omgående som bekräftade att examensbeviset var falskt, säger Dan Näslund, verksamhetschef närsjukvårdsområde söder, Region Västernorrland.

Personens anställning har avslutats med omedelbar verkan och fortsatt utredning kring händelsen pågår.

Underläkare utan legitimation

Personen har mellan januari och juni arbetat som underläkare utan legitimation vilket betyder att den arbetat under handledning av en specialistläkare. Det finns inga tecken på att någon patient kommit till skada men en genomgång av personens alla patientkontakter är inledd. Samtliga journaler kommer också att granskas skyndsamt.

Enligt Region Västernorrlands rutiner kontrolleras alltid alla anställningar av legitimerad personal mot Socialstyrelsens register, HOSP, för att verifiera legitimeringen samt mot Inspektion för vård och omsorg, Ivo's, register över legitimerade yrkespersoner som har pågående anmälningar/utredningar mot sig.

När det gäller personer utan legitimation finns inga motsvarande register.

-Utöver dessa registerkontroller har vi andra rutiner som ska följas vid rekrytering för att så långt det är möjligt kontrollera personens uppgifter. Vi har nu inlett en utredning för att se om vi följt dessa rutiner. Vi kommer också att se över vår rekryteringsrutin för att se hur vi ytterligare kan skärpa våra bakgrundskontroller framöver, säger Dan Näslund.

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Dan Näslund, verksamhetschef närsjukvårdsområde söder, Region Västernorrland, 070-609 43 31

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen