Regionen gör polisanmälan efter dödsfall

2023-06-26 11:38

I samband med en avvikelseutredning har det kommit fram att en patient på sjukhuset i Sundvall som borde fått HLR inte fick det. Region Västernorrland har nu polisanmält händelsen, utöver anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i höstas som en patient som vårdades på sjukhuset i Sundsvall avled. En avvikelse rapporterades av vårdpersonal och dödsfallet har nu utretts.

– Utredningen ger oss anledning att misstänka att en dåvarande medarbetare somnat eller brustit i uppmärksamhet under sitt arbetspass vilket innebar att patienten inte fick hjärt-lungräddning. Om HLR hade kunnat rädda patientens liv vet vi inte, men det är möjligt, säger Minna Mattsson, verksamhetschef ortopedi.

Efter att oklarheter i händelseförloppet uppmärksammats anlitas medarbetaren inte längre av regionen. Beslutet gäller i avvaktan på Ivo:s prövning och polisens bedömning.

– Vi ser självklart mycket allvarligt på händelsen. Då vi inte anser att medarbetarens agerande kan förklaras på ett godtagbart sätt är vi skyldiga att göra en polisanmälan. Det är nu upp till polisen att utreda om något i händelseförloppet utgör brott, säger Minna Mattsson.

Regionen har också anmält händelsen enligt lex Maria till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– Eftersom HLR inte påbörjades gavs patienten inte chansen att överleva sitt förmodade hjärtstopp. Jag har klassificerat det här som en allvarlig vårdskada och anmäler det därför till Ivo. Verksamheten arbetar också med åtgärder för att minimera risken för att något liknande ska kunna hända igen, säger Henrik Salo, chefläkare Region Västernorrland.

Ivo prövar om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att trygga patientsäkerheten.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Minna Mattsson, verksamhetschef ortopedi 
Tel: 0660-896 10
Mejl: minna.mattsson@rvn.se

Henrik Salo, chefläkare 
Tel: 0620-196 41
Mejl: henrik.salo@rvn.se

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen