Pressmeddelande: Utredning av regionens framtida sjukhusstruktur presenteras

2024-04-10 13:08

På fredag 12 april klockan 10:00 överlämnar konsultföretaget Ernst & Young sin utredning avseende den framtida sjukhusstrukturen i länet. I samband med detta bjuder Region Västernorrland in till en presskonferens i Regionens hus i Härnösand.

På presskonferensen deltar utredarna från Ernst & Young som kommer att ge en övergripande beskrivning av utredningens slutsatser och rekommendationer.

Medverkar gör också tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan som varit ansvarig tjänsteperson för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i arbetet med utredningen.

Efter presentationen kommer företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland att beskriva den fortsatta politiska processen framåt.

I samband med presskonferensen och när regionen diariefört utredningen kommer en länk till materialet att läggas ut på rvn.se.

Kontaktpersoner:

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsen ordförande, tel: 070-558 81 53

Anna Strandh Proos (M) 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, tel: 073- 0789690

Jonny Lundin (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, tel: 076-6390771

Anders Sylvan, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör, tel: 070-216 32 17

 

Varmt välkomna till Regionens hus den 12 april klockan 10:00 i konferensrummet Björken, på entréplan. 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta pressinformation@rvn.se

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen