Inhyrda lokaler

Regionfastigheter hyr in cirka 50 000 kvadratmeter lokaler av externa hyresvärdar för Region Västernorrlands verksamheter. 

Regionen är en stor hyresgäst på länets hyresmarknad. Regionfastigheter är mån om goda relationer med de både fastighetsägare som idag är våra hyresvärdar, och de som kan ha lokaler att erbjuda oss.

Primärvård och Folktandvård

I huvudsak hälsocentraler, distriktssköterskemottagningar och folktandvård

  • Total inhyrd yta cirka 20 000 kvm 

Specialistvård

I huvudsak ambulansstationer

  • Total inhyrd yta cirka 10 000 kvm

Övriga verksamheter

Bland annat länets tre regiondrivna folkhögskolor, personalbostäder, arkiv, Hjälpmedel Västernorrlands lokaler och Länshälsan.

  • Total inhyrd yta cirka 20 000 kvm

Kontakt

Om du har frågor, kontakta vår hyresadministratör för Ångermanland eller Medelpad.

Benny Westerholm, hyressamordnare Ångermanland

Telefonnummer: 0611-801 72
E-postadress: benny.vesterholm@rvn.se

Ingela Johansson, hyressamordnare Medelpad

Telefonnummer: 060-18 21 95
E-postadress: ingela.johansson4@rvn.se

Vision

Sveriges mest effektiva ägare av attraktiva och hållbara vårdlokaler.

Fastighetsägare och hyresvärd

Region Västernorrland äger ett stort antal fastigheter som förvaltas av Regionfastigheter. Vår fastighetsverksamhet är en strategiskt viktig funktion för regionen som fastighetsägare. Det är också en servicefunktion mot våra hyresgäster.

Vårt fokus är förmågan att erbjuda och förvalta lokaler som våra hyresgäster upplever effektiva, stöjder deras verksamhet och erbjuder en god arbetsmiljö.


Tillbaka till toppen