Informationssäkerhet

Region Västernorrland hanterar dagligen mycket information i olika former. Det handlar till exempel om information som är tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad, skickad med post eller e-post, visad på film eller talad.

Regionen arbetar aktivt med informationssäkerhet och har såväl policy som riktlinjer och rutiner inarbetade i sitt ledningssystem.

Det övergripande målet är att bevaka och balansera patientsäkerhet och patientintegritet vid all informationshantering med ledorden rätt information, till rätt person vid rätt tillfälle.


Tillbaka till toppen