Krisberedskap - Ukrainakrisen

Kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa kan påverka Region Västernorrlands verksamheter på flera sätt.

Höjd beredskaps- och civilförsvarsförmåga

Arbete pågår för att höja regionens beredskaps- och civilförsvarsförmåga med anledning av det osäkra omvärldsläget. Arbetsgrupper har bildats som arbetar på en regionövergripande nivå med exempelvis materielförsörjning, transportmöjligheter, informationssäkerhet, fastigheter och fysisk säkerhet. Det kan handla om att säkra tillgång till livsmedel, medicin och sjukvårdsmateriel, att vara förberedda på att våra energi- eller datasystem attackeras eller att osanna uppgifter i syfte att skada sprids i våra kanaler.

Vård till asylsökande och flyktingar

EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att flyktingar från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsade uppehålls-och arbetstillstånd inom EU. Dessa personer omfattas av lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och identifierar sig med ett så kallat UT-kort (uppehållstillståndskort). Personerna har rätt till sjukvård på samma villkor som asylsökande.

Asylsökande och flyktingar (information till vårdgivare)

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige (1177.se)

Samverkan med myndigheter och kommuner

Region Västernorrland samverkar med nationella myndigheter som till exempel Migrationsverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten när det gäller vård av asylsökande och flyktingar. Region Västernorrland samverkar också regionalt med bland annat länsstyrelsen och kommunerna för att få fram gemensamma lägesbilder och vidta regionala åtgärder.

Kriget i Ukraina (Krisinformation.se)

Så påverkar omvärldsläget samhället (Länsstyrelsen Västernorrland)

Aktuellt kris och beredskap

 • Plåster efter provtagning
  2022-04-05 Samarbete vid hälsoundersökning med flyktingar

  Region Västernorrland har inlett arbetet med att erbjuda hälsoundersökningar till alla personer som kommer till länet som flyktingar från Ukraina....

  Vård Om Region Västernorrland Kris och beredskap
 • I början av veckan åkte intensivvårdssjuksköterskan Mariell på uppdrag till Polen med det svenska ambulansflygplanet Nidingen. Där hämtades två ukrainska patienter för vidare sjukvård i Sverige.
  2022-04-01 Hämtade ukrainska patienter till Sverige: ”Ett viktigt uppdrag”

  I början av veckan åkte intensivvårdssjuksköterskan Mariell på uppdrag till Polen med det svenska ambulansflygplanet Nidingen. Där hämtades två...

  Vård Kris och beredskap
 • Snöig skylt med text Region Västernorrland
  2022-03-03 Arbete för ökad beredskap

  Kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa kan komma att påverka Region Västernorrlands verksamheter. Arbete är inlett för att...

  Om Region Västernorrland Kris och beredskap

Tillbaka till toppen