Sjuksköterska förklarar något för en äldre man

Digga hälsocentral

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på digital vård. Projektet Digga hälsocentral skulle bidra till att öka takten i utvecklingsarbetet i Västernorrland med ett fokus på primärvården. Projektet avslutades december 2021.

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en gemensam vision för Sveriges hälso- och sjukvård: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

Digga hälsocentral var ett projekt med syftet att förbättra och effektivisera vården genom att testa nya arbetssätt med digital teknik. På det sättet förbättrar vi tillgängligheten till vården och hoppas lösa problem som tidigare varit omöjliga, det vill säga att kunna ge mer patientsäker vård till fler invånare på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektet handlade både om att prova ut och införa nya tekniker men även att inom hälso- och sjukvården förmå oss att tänka annorlunda. ”Digitalt när det går, fysiskt när det behövs” är ett nytt sätt att tänka på för vården. Om vi tar vara på de digitala fördelarna så har vi bra möjligheter att bygga en god och jämlik vård för Västernorrlands invånare i framtiden.

Projektet Digga Hälsocentral var ett samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare. Projektet var delfinansierat av Tillväxtverket över tre år, 2018–2021.

Logotyp Premicare
Logotyp för Mittuniversitetet
Logotyp Tillväxtverket

Tillbaka till toppen