Projekt inom vård och hälsa

Här hittar du information om projekt inom området för vård och hälsa.

Framtidens vårdinformationsstöd

I framtiden ska Region Västernorrlands vårdinformationsstöd bättre möta de krav och behov som finns i vården. Våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård, samtidigt som vårdpersonalens administration ska effektiviseras.

Digga Hälsocentral

Det nyligen avslutade projektet Digga Hälsocentralen har arbetat med specifika digitala projektpiloter som ska införa digital teknik i hälsocentralernas arbetssätt. Projektet har använt befintlig digital teknik samt test och utveckling av ny teknik.


Tillbaka till toppen