Sekretess skyddad brukare och skyddade personuppgifter

Sekretess skyddad brukare

Beställning behöver handläggas av personal hos Hjälpmedel Västernorrland varför din beställning behöver skickas in via blankett.

Skyddade personuppgifter

Personnummer finns men inte mottagarens namn och adress. Beställning kan göras i webSesam. Som leveransadress ange beställarens arbetsplats.


Tillbaka till toppen