Termer och begrepp - beställning och leverans

Vid beställning är beställare, kund, leveransadress, betalare/fakturaadress, mottagare/brukare och kontaktperson viktiga uppgifter.

Här ges förklaring till dessa termer och begrepp.

Beställare

Den förskrivare eller annan person som beställer hjälpmedel.

Kund

Den verksamhet som beställaren är knuten till. Detta kan vara en vårdcentral/hälsocentral, avdelning på sjukhus eller någon verksamhet inom kommunen till exempel hemsjukvårdsenhet, boenden, hemtjänst eller skola. En beställare kan vara knuten till flera kunder, varav en är anmäld som standardkund.

Leveransadress

Den adress hjälpmedlen ska levereras till. En beställning kan inte ha flera olika leveransadresser
Leveransadressen är knuten till kunden det vill säga vårdcentral/hälsocentral, avdelning på sjukhus eller någon verksamhet inom kommunen, till exempel hemsjukvårdsenhet, boenden eller hemtjänst.

För beställare som är knuten till flera kunder är det därför viktigt att ange rätt kund för den specifika beställningen.

Betalare/fakturaadress

Den organisation eller verksamhet som faktureras enligt gällande betalningsstyrning.

Mottagare/brukare

Den som beställda hjälpmedel är avsedd för.

Kontaktperson

Den person som finns tillgänglig på leveransadressen och som kan kontaktas vid leveransen.


Tillbaka till toppen