Rutiner för beställning av hjälpmedel

Som förskrivare kan du beställa hjälpmedel som är i sortiment via webSesam. För vissa artiklar och för några speciella situationer behöver dock beställningen handläggas av personal hos Hjälpmedel Västernorrland varför din beställning behöver skickas in via blankett.

Information om de hjälpmedel som är i sortiment samt vilka artikelnummer som gäller för artiklar och beställningsunderlag se:

Sortiment 

Hjälpmedel i sortiment

Kontakt vid frågor om sortiment och artiklar

Vid frågor och funderingar kring produkter och artiklar i beställningsunderlag kontakta konsulenternas rådgivningstelefon. 

Kontakt - se konsulentenheten, telefonrådgivning 

Beställ senast

För leverans med nästkommande transport, förutsatt att beställda artiklar finns tillgängliga på huvud lagret, gäller följande:

  • beställning i webSesam- ordern behöver vara registrerad senast klockan 10.00 dagen innan.
  • beställningen via blankett- Inskickad blankett behöver vara Hjälpmedel Västernorrland tillhanda senast klockan 15.00 två arbetsdagar innan önskad leveransdag.

Leveranstid

Leveransdatum

Samleverans

Vid önskemål om leverans av beställda artiklar vid ett och samma tillfälle ska samleverans anges i samband med beställningen.

Samleverans

Montering/anpassning

Beställning av montering/anpassning görs alltid via beställningen av artiklar. Ingen arbetsorder till tekniker skall göras.

Montering/Anpassning

Ändringar på beställningar

Kompletteringar och justeringar på ej utlevererad order ska ske senast klockan 11.30 dagen innan leverans, kontakta kundtjänst för åtgärd.

En hel kundorder i status registrerad kan makuleras via webSesam. Är det endast enskilda rader som ska makuleras tas kontakt med Kundtjänst.

Beställning enligt särskild rutin

Beställningsblanketten Medicintekniska hjälpmedel ska användas:

  • När du som beställare inte har licens för webSesam
  • När önskad artikel inte är beställningsbar i WebSesam
  • Om det finns behov av att frångå tvingande ersättningskedja. OBS! Markera i avsedd ruta.

Beställningsblanketten kan kompletteras med ett beställningsunderlag. 

Beställning Medicintekniska hjälpmedel (pdf)

Särskilda rutiner gäller även för:

Vård i livets slut (VILS)

Utskrivning från slutenvård (HM)

Säng och madrass

Godkänd Ordnat Införande ansökan

Reservdelar

Bildstödslicens

Utrustning till verksamhet

Egenvård-kryckkäppar och standardmadrass


Tillbaka till toppen