Kommersiell service

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i gles- och landsbygder.

Stöd kan lämnas för de som driver dagligvarubutik eller drivmedelsanläggning på gles-/landsbygden, som regel endast till den så kallade sista-butiken. Om du vill söka hemsändningsbidrag ska du kontakta kommunen där din butik finns.

Vilka stöd finns?

Region Västernorrland handlägger fyra stödtyper:

Ansökan

Ansök via Tillväxtverkets e-tjänst "Min Ansökan"

Beslut om stöd till kommersiell service fattas enligt förordning SFS 2000:284

Om regionala serviceprogrammet Västernorrland 

I regionalt serviceprogram 2014-2020 finns information om vårt läns prioriteringar.

Regionalt serviceprogram för Västernorrland 2014-2020 (pdf)

Kontakta oss

Om du har några frågor om stödet är du välkommen att kontakta oss. 

Skicka ett e-postmeddelande till: tillvaxt@rvn.se


Tillbaka till toppen