Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ.

Regionfullmäktige utser de förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, regionstyrelsen och övriga nämnder, men utser också regionens representanter i externa organ som kommunalförbund, bolag och stiftelser.

Nämnder och styrelse har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. 

Fullmäktige sammanträder vanligtvis 5 gånger per år och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten och om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Mandatfördelning 2019–2022

De 77 förtroendevalda för mandatperioden 2019–2022 fördelar sig efter valet 2018 på följande sätt:

  • Socialdemokraterna 28
  • Moderaterna 10
  • Liberalerna 3
  • Vänsterpartiet 8
  • Sverigedemokraterna 8
  • Centerpartiet 8
  • Sjukvårdspartiet 7
  • Kristdemokraterna 5

Tillbaka till toppen