Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ.

Regionfullmäktige utser de förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, regionstyrelsen och övriga nämnder, men utser också regionens representanter i externa organ som kommunalförbund, bolag och stiftelser.

Nämnder och styrelse har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. 

Fullmäktige sammanträder vanligtvis 5 gånger per år och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten och om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Mandatfördelning 2022–2026

Den politiska majoriteten i Region Västernorrland består efter valet 2022 av Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet. Den politiska oppositionen består av Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

De 71 förtroendevalda för mandatperioden 2022–2026 fördelar sig efter valet 2022 på följande sätt:

  • Socialdemokraterna 24
  • Moderaterna 9
  • Vänsterpartiet 5
  • Sverigedemokraterna 9
  • Centerpartiet 6
  • Sjukvårdspartiet 14
  • Kristdemokraterna 4

Alla ledamöter i regionfullmäktige - förtroendemannaregistret

Presidium - förtroendemannaregistret


Tillbaka till toppen